Redovisningsbyrån som förenklar livet för dig som småföretagare

AKTUELLT OCH LÄNKAR

AKTUELLT

Prisbasbelopp: 45 500 kr
Sociala avgifter: 31,42%
Egenavgifter: 28,97%
Löneskatt: 24,26%

Skattefri milersättning egen bil: 18,50 kr per mil
Skattefritt heldagstraktamente: 230 kr
Skattefritt halvdagstraktamente: 115 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende: 115 kr

Brytpunkt statlig skatt 20%: 468 700 kr
Brytpunkt statlig skatt 25%: 675 700 kr


LÄNKAR

Skatteverket
www.skatteverket.se

Bolagsverket
www.bolagsverket.se

Sveriges Riksbank
www.riksbanken.se

Att tänka på…
Vid inventarieköp upp till 22 399 kr kan du göra direkt avdrag.