OM FÖRETAGET

Anita Abrahamsson
Anita Abrahamsson

Jag heter Anita Abrahamsson och är företagets stolta ägare.  Jag är utbildad ekonom och har varit verksam i affärsvärlden i Sverige sedan länge, bl.a. 20 år som ekonomiansvarig och ledare/coach i större företag med hög omsättning.  Att jobba under tidspress och tuffa förhållanden är inte främmande för mig.

Min bakgrund är gedigen och som ansvarig för ekonomifunktionen har jag varit verksam/deltagit i alla ekonomiuppgifter såsom daglig bokföring, reskontror, scanning av leverantörsfakturor med uppföljning, kundinbetalningar och leverantörsbetalningar via fil, anläggningsregister, avskrivningar av inventarier, periodiseringar, skatte- och momsredovisning, likviditetsprognoser, rapporteringar bl.a. med analyser/kalkyler i excel, krav, avstämningar, månads-, kvartals- och årsbokslut samt löner och personalfrågor m.m.

Jag har kunskap om det mesta som kan hända på ekonomiområdet i ett företag och jag gör mitt yttersta för att tillgodose era önskemål, stora som små och ser fram mot ett givande samarbete så att ni får balans i ert företags ekonomi.

Välkommen att kontakta mig för mer information!