Redovisningsbyrån som förenklar livet för dig som småföretagare

OM FÖRETAGET

Anita Abrahamsson
Anita Abrahamsson

Jag heter Anita Abrahamsson och är företagets stolta ägare.  Jag är utbildad ekonom och har varit verksam i affärsvärlden i Sverige sedan länge, bl.a. 20 år som ekonomiansvarig och ledare/coach i större företag med hög omsättning.  Att jobba under tidspress och tuffa förhållanden är inte främmande för mig.

Min bakgrund är gedigen och som ansvarig för ekonomifunktionen har jag varit verksam/deltagit i alla ekonomiuppgifter såsom daglig bokföring, reskontror, scanning av leverantörsfakturor med uppföljning, kundinbetalningar och leverantörsbetalningar via fil, anläggningsregister, avskrivningar av inventarier, periodiseringar, skatte- och momsredovisning, likviditetsprognoser, rapporteringar bl.a. med analyser/kalkyler i excel, krav, avstämningar, månads-, kvartals- och årsbokslut samt löner och personalfrågor m.m.

Jag har kunskap om det mesta som kan hända på ekonomiområdet i ett företag och jag gör mitt yttersta för att tillgodose era önskemål, stora som små och ser fram mot ett givande samarbete så att ni får balans i ert företags ekonomi.

Välkommen att kontakta mig för mer information!