Redovisningsbyrån som förenklar livet för dig som småföretagare

REDOVISNING


LÖPANDE REDOVISNING
 • Hantering av inkomna underlag
 • Kontering/bokföring
 • Betalning av skatter, moms och avgifter
LEVERANTÖRSFAKTUROR
 • Hantering/uppföljning/avstämning av reskontra
 • Kontering
 • Betalningar/kontroll
KUNDFAKTUROR
 • Genomgång och kontroll av underlag
 • Uppföljning av kundreskontran


LÖNEHANTERING
 • Kontroll av löneunderlag (utlägg, traktamenten, mm)
 • Semester/Avstämning
 • Kontrolluppgifter
 • Betalning av skatter och avgifter
BOKSLUT
 • Rapporter
 • Resultat-/balansräkning
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
DEKLARATION
 • Bolagsdeklarationer